גני שפה ירושלים

גני שפה ירושלים

אביב שמח

"איך יודעים שבא אביב? מסתכלים סביב סביב ואם רואים שאין עוד בוץ בשבילים ואם רואים שנעלמו המעילים". (נירה רבינוביץ)

מידע להורים

דרכי התקשרות לגני שפה

על מנת לתת מענה לצורך של ההורים לשאול שאלות לגבי תוכנית גני שפה יהיה אפשר לפנות אלינו במספר דרכי התקשרות ונענה להורים בשמחה