גני שפה ירושלים

גני שפה ירושלים

שנה טובה

תשע"ח - "תהא שנה עם חיוך"

מידע להורים

כניסה לגני שפה

הליך זכאות לגן שפה

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA